Chuyên Mục Khác

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN MẪU NIPT CỦA GENOME

Trước khi tiếp nhận thu mẫu NIPT cho mẹ bầu cần thực hiện các bước sau:

  1. Phiếu yêu cầu xét nghiệm (theo mẫu có sẵn)

– Thông tin cần phải có: Họ và tên mẹ bầu; Ngày sinh; Gói dịch vụ; Tuần thai; Thông tin cơ bản của thai nhi; Dự kiến ngày sinh, số CMND/CCCD.

– Điền đầy đủ các thông tin khác (nếu có).

– Mẹ bầu đọc kỹ phiếu yêu cầu xét nghiệm, kiểm tra lại toàn bộ nội dung thông tin đã cung cấp, ký và ghi rõ họ tên.

– Hẹn trả kết quả: Từ 5-7 ngày làm việc kể từ khi thu mẫu

  1. Lấy mẫu máu

– Ghi thông tin trên ống máu: Họ và tên; Ngày sinh (khớp với phiếu yêu cầu xét nghiệm).

– Tiến hành lấy mẫu máu bằng ống Streck.

P Lấy từ 7 – 10 ml máu vào ống Streck, đảo đều ống từ 15 – 20 lần và bảo quản ở nhiệt độ phòng.

P Sử dụng bơm tiêm đưa máu trực tiếp qua nắp cao su vào trong ống, tuyệt đối không mở nắp cao su.

Lưu ý: Ống Streck có thể bảo quản mẫu tối đa 14 ngày ở nhiệt độ từ 6o – 37oC. Chuyển máu đến trung tâm xét nghiệm trong thời gian sớm nhất.

  1. Chuyển mẫu

Đóng gói ống máu theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu kèm theo phiếu yêu cầu xét nghiệm, sau đó chuyển về trung tâm xét nghiệm hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Hotline: 1900 4566
error: Content is protected !!